ПРОГРАМА
Завантажте програму за кнопкою нижче
27 жовтня
28 жовтня
Відкриття
Розділ 1
Розділ 2
Розділ 3
Розділ 4
Відкриття конференції
12.00 - 12.10
Відкриття конференції
12.00 - 12.05
Вступне слово
професор Ждан В'ячеслав Миколайович
Ректор Полтавського державного медичного університету
12.05 - 12.10
Вступне слово
професор Дельва Михайло Юрійович
Завідувач кафедри нервових хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою Полтавського державного медичного університету
ПОСТКОВІДНІ РОЗЛАДИ
ТА ГОЛОВНИЙ БІЛЬ
Розділ 1
12.10 - 12.30
НЕВРОЛОГІЧНІ УСКЛАДНЕННЯ
COVID-19. ЩО ВІДОМО?
За підтримки компанії ACINO
професор Міщенко Тамара Сергіївна
Харківський національний університет
ім. В.Н. Каразіна, м. Харків
12.35 - 12.55
СУЧАСНІ АСПЕКТИ ЛІКУВАННЯ
ПАЦІЄНТІВ З ЕПІЛЕПСІЄЮ В
УМОВАХ COVID-19
За підтримки компанії ACINO
професор Литовченко Тетяна Анатоліївна
Харківська медична академія післядипломної
освіти, м. Харків
13.00 - 13.20
ОСОБЛИВОСТІ РЕАБІЛІТАЦІЇ
ПОСТКОВІДНИХ КОГНІТИВНИХ
РОЗЛАДІВ
За підтримки компанії ACINO
професор Литвиненко Наталія Володимирівна
Полтавський державний медичний університет,
м. Полтава
13.25 - 13.45
УСКЛАДНЕНА МІГРЕНЬ.
КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК (5-ТИ РІЧНЕ
СПОСТЕРЕЖЕННЯ...)
За підтримки компанії ACINO
професор Гриб Вікторія Анатоліївна
Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ
13.50 - 14.10
МЕНЕДЖМЕНТ ПАЦІЄНТА З
ПОСТКОВІДНОЮ ВТОМОЮ
д.м.н. Дельва Ірина Іванівна
Полтавський державний медичний університет,
м. Полтава
14.15 - 14.35
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ
МІГРЕНІ. КОМУ, ЧОМУ, ЯК?
За підтримки компанії ТЕВА
к.м.н. Песоцька Ксенія Олегівна
ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології
Національної академії медичних наук України»,
м. Харків
14.40 - 15.00
МЕНЕДЖМЕНТ ПАЦІЄНТА З
ПОСТКОВІДНИМ БОЛЬОВИМ
СИНДРОМОМ
доцент Смирнова Вікторія Іванівна
Харківський національний медичний університет ,
м. Харків
ПРОБЛЕМА БОЛЮ В
НЕВРОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ
Розділ 2
15.05 - 15.25
БІЛЬ В СТОПІ: КЛІНІЧНІ ВАРІАЦІЇ
професор Товажнянська Олена Леонідівна
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна,
м. Харків
15.30 - 15.50
НЕЙРОПАТИЧНИЙ БІЛЬ. СУЧАСНІ
СТАНДАРТИ ЛІКУВАННЯ
За підтримки компанії ACINO
Професор Міщенко Владислав Миколайович
ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології
Національної академії медичних наук України», м. Харків
15.55 - 16.25
ДОРСОПАТІЇ: ІЛЮЗІЇ ТА РЕАЛІЇ
За підтримки корпорації Arterium
Професор Орос Михайло Михайлович
Ужгородський національний університет, м. Ужгород
16.30 - 16.50
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНА ТЕРАПІЯ
ХРОНІЧНОГО БОЛЮ
За підтримки компанії ACINO
Професор Хаустова Олена Олександрівна
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ
16.55 - 17.15
БОЛЬОВІ НЕЙРОПАТІЇ: СУЧАСНІ
ПРИНЦИПИ ДІАГНОСТИКИ ТА
ЛІКУВАННЯ
професор Морозова Ольга Григорівна
Харківська медична академія післядипломної освіти,
м. Харків
17.20 - 17.40
ПОСТХІМІОТЕРАПЕВТИЧНІ
ПОЛІНЕЙРОПАТІЇ: ОСОБЛИВОСТІ
ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ
За підтримки компанії ACINO
професор Дельва Михайло Юрійович
Полтавський державний медичний університет,
м. Полтава
17.45 - 18.05
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО
ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ
БОЛЮ В НИЖНІЙ ЧАСТИНІ СПИНИ
професор Омельченко Тарас Миколайович
Харківський національний медичний університет ,
м. Харків
18.10 - 18.20
ЗАКРИТТЯ 1-ГО ДНЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
12.00 - 12.05
Вступне слово
професор Дельва Михайло Юрійович
Завідувач кафедри нервових хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою Полтавського державного медичного університету
СУЧАСНІ АСПЕКТИ КЛІНІЧНОЇ НЕВРОЛОГІЇ
Розділ 3
12.05 - 12.25
ЧИ ДІЙСНО Є НЕЧАСТИМИ В
РУТИННІЙ ПРАКТИЦІ «РІДКІСНІ»
ФОРМИ ПАРКІНСОНІЗМУ
За підтримки компанії ACINO
д.м.н. Богданова Ірина В'ячеславівна
ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології
Національної академії медичних наук України»,
м. Харків
12.30 - 12.50
ЗАПАМОРОЧЕННЯ. НОВИЙ
ПОГЛЯД НА СТАРУ ПРОБЛЕМУ
професор Тріщинська Марина Анатоліївна
Національна медична академія післядипломної освіти
ім. П.Л. Шупика, м. Київ
12.55 - 13.15
ТРИВОГА, ПАНІЧНІ РОЗЛАДИ,
ДЕПРЕСІЯ – МОЖЛИВОСТІ
АНТИДЕПРЕСАНТІВ
професор Мамчур Віталій Йосипович
Дніпровський державний медичний університет,
м. Дніпро
13.20 - 13.40
КОГНІТИВНІ РОЗЛАДИ В ПРАКТИЦІ
НЕВРОЛОГА – ДІАГНОСТИЧНО-ЛІКУВАЛЬНІ АЛГОРИТМИ
професор Дельва Михайло Юрійович
Полтавський державний медичний університет,
м. Полтава
13.45 - 14.05
ТЕРАПІЯ ІМУННОЇ РЕКОНСТИТУЦІЇ:
МОЖЛИВОСТІ ДОВГОСТРОКОВОГО
ВПЛИВУ НА АКТИВНІСТЬ
Пашковський Вадим Іванович
КП «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня
ім. І.І. Мечнікова Дніпропетровської обласної ради»,
м. Дніпро
14.10 - 14.30
ПСИХОЕМОЦІЙНІ РОЗЛАДИ У
ПАЦІЄНТІВ ПІСЛЯ ІНСУЛЬТУ
д.м.н. Дельва Ірина Іванівна
Полтавський державний медичний університет,
м. Полтава
14.40 - 15.00
ДОФАМІН, ЯК МОДУЛЯТОР
ЦИРКАДНИХ РИТМІВ У ЦЕНТРАЛЬНІЙ НЕРВОВІЙ СИСТЕМІ
доцент Таряник Катерина Анатоліївна
Полтавський державний медичний університет,
м. Полтава
15.00 - 15.20
НОВА ПАРАДИГМА В НЕЙРОРЕАБІЛІТАЦІЇ
доцент Страшко Євген Юрійович
Полтавський державний медичний університет,
м. Полтава
ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНІ ЗАХВОРЮВАННЯ
Розділ 4
15.25 - 15.45
СУДИННІ КОГНІТИВНІ РОЗЛАДИ:
СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ
професор Дзяк Людмила Антонівна
Дніпровський державний медичний університет,
м. Дніпро
15.50 - 16.10
НЕЙРОРЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ
ПІСЛЯ ІНСУЛЬТУ В УМОВАХ
ПАНДЕМІЇ COVID-19
Професор Міщенко Владислав Миколайович
ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології
Національної академії медичних наук України», м. Харків
16.15 - 16.35
ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ З
МОЗКОВИМ ІНСУЛЬТОМ В ГОСТРОМУ ПЕРІОДІ
Професор Дарій Володимир Іванович
Запорізький державний медичний університет,
м. Запоріжжя
16.40 - 17.00
ПОСТІНСУЛЬТНІ КОГНІТИВНІ ПОРУШЕННЯ: ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРМУВАННЯ,
ДІАГНОСТИКА ТА МОЖЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ
Професор Насонова Тетяна Іванівна
Національна медична академія післядипломної освіти
ім. П.Л. Шупика, м. Київ
17.05 - 17.25
КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД В ЛІКУВАННІ ПАЦІЄНТІВ З НЕКЛАПАННОЮ ФІБРИЛЯЦІЄЮ
ПЕРЕДСЕРДЬ: ЯК ЗБЕРЕГТИ НАЙЦІННІШЕ
к.м.н. Лебединець Дмитро Володимирович
Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління
справами, м. Київ
17.30 - 18.30
ХРОНІЧНА ІШЕМІЯ ГОЛОВНОГО
МОЗКУ. ЯК ДОСЯГТИ СИНЕРГІЇ ПРИ
ВИБОРІ ТЕРАПІЇ?
1. професор Бездітко Наталія Володимирівна
2. професор Зайченко Ганна Володимирівна
3. доцент Юдіна Тетяна Вікторівна
1. Національний фармацевтичний університет, м. Харків
2. Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ
3. Дніпровський державний медичний університет, м. Дніпро

За підтримки компанії Takeda

Дана лекція не є підставою для нарахування балів фахівцям охорони
здоров'я за системою безперервного професійного розвитку

18.35 - 18.45
ЗАКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
РЕЄСТРАЦІЮ ЗАВЕРШЕНО
Генеральний партнер
Компанія Асіно Україна
Головні парнери
ТОВ "Такеда Україна"
Евер Фарма
Рост Груп
Корпорація "Артеріум"
Партнери
клік по логотипу відкриває сайт або матеріали партнера