Нові моделі та технології надання неврологічної, психіатричної та наркологічної допомоги
ГО «Асоціація неврологів, психіатрів та наркологів України»
ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології Національної академії медичних наук України»
Симпозіум буде
проводитися on-line
Про Симпозіум
Громадська організація «Асоціація неврологів, психіатрів і наркологів України» та Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології Національної академії медичних наук України» запрошують Вас взяти участь у науково-практичній конференції з міжнародною участю «Нові моделі та технології надання неврологічної, психіатричної та наркологічної допомоги», яка відбудеться
7 – 9 жовтня 2020 р. Симпозіум буде проводитися в on-line форматі.

В програмі Симпозіуму планується розгляд наступних питань:

1. Вплив пандемії COVІD-19 на неврологічне, психічне та
наркологічне здоров'я
2. Соціальні детермінанти психічного здоров'я
3. Інсульт та його наслідки. Лікування, профілактика
4. Розсіяний склероз. Інноваційні технології в діагностиці та лікуванні
5. Нові технології лікування афективних розладів
6. Сучасні інноваційні технології в наркології
7. Нові можливість в лікуванні психотичних розладів
8. Нові підходи до лікування та профілактики психічних та поведінкових розладів
9. Когнітивні порушення в практиці невролога
10. Протоколи надання допомоги хворим на неврологічні, психічні та наркологічні розлади

До участі в конференції запрошуються лікарі-психіатри, лікарі-наркологи, лікарі-неврологи, лікарі-психотерапевти, лікарі-психологи, психологи, організатори охорони здоров'я України.

Регламент доповідей – на пленарному засіданні – 20 хвилин, на секційних засіданнях – 15 хвилин.

Науковий симпозіум внесено до «Реєстру з'їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2020 році, під № 27 в розділі симпозіуми.
Наукові організатори
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ГО «АСОЦІАЦІЯ НЕВРОЛОГІВ, ПСИХІАТРІВ І НАРКОЛОГІВ УКРАЇНИ»
ДУ «ІНСТИТУТ НЕВРОЛОГІЇ, ПСИХІАТРІЇ ТА НАРКОЛОГІЇ НАМН УКРАЇНИ»
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Данила Галицького
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МОЗ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені В. Н. КАРАЗІНА
ГО «ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПСИХОСОМАТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ»
більше 30
доповідачів
Відомі доповідачі з України
та інших країн
24
години
Трьохденна програма
до 2000
онлайн учасників
безкоштовна реєстрація
7 жовтня
8 жовтня
9 жовтня
Програма симпозіуму в pdf
Пленарне засідання неврологів,
психіатрів та наркологів

10:00 – 13:10
Головуючі: Цимбалюк В.І. (Київ), Зіменковський Б.С. (Львів), Волошин П.В. (Харків), Лінський І.В. (Харків)
10:00 – 10:30
Вступне слово
Президента НАМН України, академіка НАМН України, члена-кореспондента НАН України, доктора медичних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Цимбалюка В.І.

Ректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, академіка НАМН України, доктора фармацевтичних наук, професора Зіменковського Б.С.

Директора ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» доктора медичних наук, професора Лінського І.В.

Президента ГО «Асоціація неврологів, психіатрів і наркологів України», доктора медичних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Волошина П.В.

10:30 – 10:50
Вплив пандемії COVID-19 на неврологічне, психічне та наркологічне здоров'я
Волошин П.В., Марута Н.О. (Харків)
10:50 – 11:10
Пандемія COVID-19 та вживання алкоголю в країнах Європи
Лінський І.В. (Харків)
11:10 – 11:30
Неврологічні ускладнення у пацієнтів з COVID-19
Негрич Т.І. (Львів)
11:30 – 11:50
COVID-19 і мозковий інсульт
Міщенко Т.С. (Харків)
11:50 – 12:10
Охорона психічного здоров'я в умовах пандемії COVID-19
Юр'єва Л.М. (Дніпро)
12:10 – 12:30
Як пандемія вплинула на тривожні розлади
Чабан О.С. (Київ)
12:30 – 12:50
Неврологічні ускладнення у пацієнтів із COVID-19: досвід КНП «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова»
Паєнок А.В., Нетлюх А.М., Кобецька Л.М., Юнко Р.-Л.М. (Львів)
12:50 – 13:10
Психотерапія під час пандемії COVID-19
Фільц О.О. (Львів)
13:10 – 13:40
Перерва
Перше секційне засідання
ПСИХІАТРІВ

13:40 – 14:40
СОЦІАЛЬНІ ДЕТЕРМІНАНТИ
ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я


Модератори: Друзь О.В. (Київ),
Маркова М.В. (Харків),
Панченко О.А.
(Краматорськ)
13:40 – 13:55
Життя в епоху інфодемії: нові виклики чи старі умови
Маркова М.В. (Харків)
13:55 – 14:10
Аналіз психотичних розладів серед військовослужбовців Збройних сил України в період з 2009 – 2013 рр. та з 2014 по 2019 рр.
Друзь О.В. (Київ)
14:10 – 14:25
Інфопандемія як загроза інформаційно-психологічній безпеці людини
Панченко О.А. (Краматорськ)
14:25 – 14:40
Особливості афективних розладів у внутрішньо переміщених осіб: діагностика та терапія
Панько Т.В. (Харків)
Перше секційне засідання
НЕВРОЛОГІВ

14:40 – 17:40
ІНСУЛЬТ ТА ЙОГО НАСЛІДКИ.
ЛІКУВАННЯ, ПРОФІЛАКТИКА


Модератори: Міщенко Т.С. (Харків ), Волосовець А.О. (Київ), Прокопів М.М. (Київ)
14:40 – 14:55
Постінсультні стани: проблеми та шляхи рішення
Міщенко Т.С. (Харків)
14:55 – 15:10
Ішемічний інсульт у коморбідного пацієнта (клінічний випадок)
Прокопів М.М. (Київ)
15:10 – 15:25
Антитромботична терапія у хворих після мозкового інсульту. Кому, коли і як?
Міщенко Т.С. (Харків)
15:25 – 15:40
Новий погляд на профілактику ішемічного інсульту
Волосовець А.О., Зозуля І.С. (Київ)
15:40 – 15:55
Клінічні маски хвороби Фабрі
Міщенко В.М. (Харків)
15:55 – 16:10
М'язова слабкість у пацієнта: чи є надія?
Танцура Л.М. (Харків)
16:10 – 16:25
Центральний післяінсультний біль. Ключові питання
Міщенко В.М. (Харків)
16:25 – 17:40
Обговорення протоколів Асоціації неврологів, психіатрів і наркологів України з надання медичної допомоги пацієнтам з інсультом та розсіяним склерозом
30 хв.
А) Протокол надання допомоги хворим на ішемічний інсульт
Модератори: Міщенко В.М. (Харків), Міщенко Т.С. (Харків), Муратова Т.М. (Одеса), Паєнок А.В. (Львів), Прокопів М.М. (Київ)
30 хв.
Б) Протокол надання допомоги хворим на розсіяний склероз
Модератори: Василовський В.В. (Харків), Волошина Н.П. (Харків), Єгоркіна О.В. (Харків), Негрич Т.І. (Львів), Соколова Л.І. (Київ)
Друге секційне засідання
НЕВРОЛОГІВ

09:00 – 11:00
РОЗСІЯНИЙ СКЛЕРОЗ.
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДІАГНОСТИЦІ ТА ЛІКУВАННІ


Модератори: Волошина Н.П. (Харків), Копчак О.О. (Київ), Соколова Л.І. (Київ)
09:00 – 09:15
Розсіяний склероз: старт з високоефективних препаратів хворобо-модифікуючої терапії
Волошина Н.П. (Харків)
09:15 – 09:30
Переваги та недоліки нових підходів до діагностики та лікування розсіяного склерозу
Соколова Л.І. (Київ)
09:30 – 09:45
Можливості планування сім'ї для пацієнтів із розсіяним склерозом
Негрич Т.І. (Львів)
09:45 – 10:00
Основні аспекти диференційної діагностики спектру захворювань оптиконевромієліту та РС
Копчак О.О. (Київ)
10:00 – 10:15
Імунна реконституція як механізм терапевтичного впливу при РС
Єгоркіна О.В. (Харків)
10:15 – 10:30
Застосування препаратів хворобо-модифікуючої терапії в умовах загрози коронавірусної інфекції
Черненко М.Є. (Харків)
10:30 – 10:45
Вплив больових синдромів на якість життя пацієнтів з РС
Боженко М.І. (Львів)
10:45 – 11:00
Застосування високоактивної терапії РС в умовах пандемії COVID-19
Черненко М.Є. (Харків)
Друге секційне засідання
ПСИХІАТРІВ

11:00 – 13:30
НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКУВАННЯ
АФЕКТИВНИХ РОЗЛАДІВ


Модератори: Марута Н.О. (Харків),
Юр'єва Л.М. (Дніпро), Чабан О.С. (Київ)
11:00 – 11:15
Мультитаргетний підхід до персоналізованої терапії депресій
Хаустова О.О. (Київ)
11:15 – 11:30
Чи працюють дійсно антидепресанти і чому їх так багато
Мангубі Д.О. (Харків)
11:30 – 11:45
Стратегія і тактика лікування пацієнтів з депресією в сучасних умовах
Марута Н.О. (Харків)
11:45 – 12:00
Коморбідність в тривожних розладах – як патогенез емоційних розладів сучасності
Чабан О.С. (Київ)
12:00 – 12:15
Терапевтично резистентні депресії: персоніфікований підхід як вікно можливостей
Рахман Л. (Львів)
12:15 – 12:30
Депресія та соматизація: клініко-патогенетичні варіанти хронічного больового синдрому
Коростій В.І. (Харків)
12:30 – 13:30
Обговорення протоколів Асоціації неврологів, психіатрів і наркологів України з надання медичної допомоги пацієнтам з психічними та поведінковими розладами
30 хв.
А) Протокол надання допомоги хворим на шизофренію
Модератори: Марута Н.О. (Харків), Федченко В.Ю. (Харків), Чабан О.С. (Київ), Чугунов В.В. (Запоріжжя), Маркова М.В. (Харків), Юр'єва Л.М. (Дніпро)
30 хв.
Б) Протокол надання допомоги хворим на депресії
Модератори: Марута Н.О. (Харків), Чабан О.С. (Київ), Семікіна О.Є. (Харків), Пшук Н.Г. (Вінниця), Кожина Г.М. (Харків), Рахман Л.В. (Львів)
Секційне засідання
НАРКОЛОГІВ

14:00 – 16:00
СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
В НАРКОЛОГІЇ


Модератори: Лінський І.В. (Харків),
Мінко О.І. (Харків),
Овчаренко М.О. (Рубіжне)
14:00 – 14:15
Інноваційні технології в наркології
Сосін І.К. (Харків)
14:15 – 14:30
Баланс між доказовою медициною та новими технологіями
Мінко О.І. (Харків)
14:30 – 14:45
Псевдоабстинентний синдром у наркозалежних пацієнтів молодого віку з коморбідним хронічним гепатитом С
Овчаренко М.О., Пінський Л.Л. (Рубіжне)
14:45 – 15:00
Гострі психотичні розлади в структурі синдрому відміни алкоголю: невирішені питання діагностики та лікування
Кузьмінов В.Н. (Харків)
15:00 – 15:15
Нові підходи до відновлення когнітивних функцій у осіб із синдромом залежності від алкоголю
Маркозова Л.М. (Харків)
15:15 – 16:00
Обговорення протоколів Асоціації неврологів, психіатрів і наркологів України з надання медичної допомоги пацієнтам з тютюновою та алкогольною залежністю
25 хв.
А) Протокол надання допомоги хворим на алкогольну залежність
Модератори: Лінський І.В. (Харків), Мінко О.І. (Харків), Сосін І.К. (Харків), Кручаниця В.В. (Ужгород)
20 хв.
Б) Протокол надання допомоги хворим на тютюнову залежність
Модератори: Лінський І.В. (Харків), Мінко О.І. (Харків), Сосін І.К. (Харків), Кручаниця В.В. (Ужгород)
Пленарна лекція

16:00 – 16:45

Модератори: Міщенко В.М. (Харків),
Паєнок А.В. (Львів)
16:00 – 16:45
Вплив SARS CoV-2 (Covid-19) на центральну та периферичну
Армін А. Норусі (Німеччина),
Дж. Дж. Шокуні (Іран),
Хамідрера Едракі (Іран)
Третє секційне засідання
НЕВРОЛОГІВ

16:45 – 17:25
ОБГОВОРЕННЯ ПРОТОКОЛІВ АСОЦІАЦІЇ НЕВРОЛОГІВ, ПСИХІАТРІВ І НАРКОЛОГІВ УКРАЇНИ З НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА ЕПІЛЕПСІЮ
40 хв.
Протокол надання допомоги хворим на епілепсію
Модератори протоколів з епілепсії: Дубенко А.Є. (Харків), Костюк К.Р. (Київ), Мар'єнко Л.Б. (Львів), Танцура Л.М. (Харків), Харітонов В.І. (Київ), Чебурахін В.В. (Київ)
Третє секційне засідання
ПСИХІАТРІВ

09:00 – 11:00
НОВІ МОЖЛИВОСТІ В ЛІКУВАННІ
ПСИХОТИЧНИХ РОЗЛАДІВ


Модератори: Кожина Г.М. (Харків), Мироненко О.І. (Львів), Хаустова О.О. (Київ)
09:00 – 09:15
Інноваційні технології в наркології
Марута Н.О. (Харків)
09:15 – 09:30
Новітні технології в подоланні терапевтичної резистентності психічних розладів
Михайлов Б.В. (Київ)
09:30 – 09:45
Фармакотерапія шизофренії: пошук ефективних рішень
Хаустова О.О. (Київ)
09:45 – 10:00
Персоніфікований підхід до терапії шизофренії
Кожина А.М., Зеленська К.О. (Харків)
10:00 – 10:15
Клінічний поліморфизм перебігу розладів аутистичного спектра з психотичними симптомами та епілептичними припадками при деяких варіантах генетичного поліморфизму
Марценковський І.А., Марценковська І. І., Здорик І.Ф., Скрипник Т.О., Макаренко Г.В. (Київ)
10:15 – 10:30
Шизофренія та депресія: діагностика та можливості терапії
Панько Т.В. (Харків)
10:30 – 10:45
Зміна антипсихотиків: чому, коли і як? (у фокусі оланзапін та арипіпразол)
Мироненко О.І. (Львів)
10:45 – 11:00
Вплив факторів, пов'язаних з гендером, на антипсихотичну терапію пацієнток із шизофренією
Коростій В.І. (Харків)
Четверте секційне засідання
НЕВРОЛОГІВ

11:00 – 13:00
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
СУЧАСНОЇ НЕВРОЛОГІЇ


Модератори: Дельва М.Ю. (Полтава),
Карабань І.М. (Київ), Паєнок А.В. (Львів)
11:00 – 11:15
Інноваційний прорив в лікуванні хвороби Паркінсона
Карабань І.М. (Київ)
11:15 – 11:30
Сучасні погляди на патогенез і терапію пацієнтів з хронічною ішемією мозку
Міщенко Т.С. (Харків)
11:30 – 11:45
Доброякісне пароксизмальне позиційне запаморочення: позиція доказової медицини та клінічна практика
Паєнок А.В. (Львів)
11:45 – 12:00
Сучасний стан менеджменту уражень периферичної нервової системи при цукровому діабеті
Дельва М.Ю. (Полтава)
12:00 – 12:15
Венозні тромбоемболічні ускладнення у хворих на мозковий інсульт. Чи можна їм запобігти?
Гриб В.А. (Івано-Франківськ)
12:15 – 12:30
Гендерне упередження мігрені
Паєнок А.В., Задорожна Б.В. (Львів)
12:30 – 12:45
Нові стандарти в діагностиці та лікуванні мігрені
Боженко Н.Л., Боженко М.І. (Львів)
12:45 – 13:00
Мікробіота кишківника і аутоімунні захворювання
Терещенко Л.П. (Харків)
13:00 – 13:30
Перерва
Четверте секційне засідання
ПСИХІАТРІВ

13:30 – 15:45
НОВІ ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ПСИХІЧНИХ ТА ПОВЕДІНКОВИХ РОЗЛАДІВ

Модератори: Білобривка Р.І. (Львів),
Коростій В.І. (Харків), Мозгова Т.П. (Харків)
13:30 – 13:45
Розлади особистості та її формування в ґенезі суспільних моделей життя соціуму
Білобривка Р.І. (Львів)
13:45 – 14:00
Нефармакологічні методи корекції когнітивних функцій: сучасний стан проблеми у світі та власний досвід застосування у пацієнтів із епілепсією
Коростій В.І. (Харків), Блажина І. (Чернівці)
14:00 – 14:15
Застосування гіпербаричної оксигенації у органічної психічної патології.
Заворотний В.І. (Харків)
14:15 – 14:30
Психічне здоров'я дітей та підлітків: сучасні реалії діагностики, терапії та профілактики депресивних та поведінкових розладів
Михайлова Е.А. (Харків)
14:30 – 14:45
Структура порушень когнітивної сфери у військовослужбовців і методи їх корекції
Соколова І.М. (Харків)
14:45 – 15:00
Психоемоційні розлади у студентської молоді внаслідок впливу пандемії COVID-19
Мозгова Т.П. (Харків)
15:00 – 15:15
Ефективність короткострокової когнітивно-поведінкової терапії в роботі з іноземними студентами-медиками
Коровіна Л.Д. (Харків)
15:15 – 15:30
Агресивна та аутоагресивна поведінка у підлітків з депресивними розладами. Фокус: психосоціальні інтервенції і психопрофілактика
Матковська Т.М. (Харків)
15:30 – 15:45
Сучасні підходи до нейрореабілітації дітей та підлітків з цукровим діабетом 1 типу
Мітельов Д.А. (Харків)
П'яте секційне засідання
НЕВРОЛОГІВ

15:45 – 17:30
КОГНІТИВНІ ПОРУШЕННЯ В ПРАКТИЦІ НЕВРОЛОГА

Модератори: Бурчинський С.Г. (Київ),
Міщенко Т.С. (Харків), Холін В.О. (Київ)
15:45 – 16:00
Нейрокогнітивні порушення: від механізмів розвитку до клінічної практики
Міщенко Т.С. (Харків)
16:00 – 16:15
Складний пацієнт з хворобою Паркінсона. Переваги пролонгованих форм протипаркінсонічних засобів
Карабань І.М. (Київ)
16:15 – 16:30
Мультимодальні підходи в терапії судинної деменції
Холін В.О. (Київ)
16:30 – 16:45
Сучасні можливості корекції когнітивних розладів у хворих на артеріальну гіпертензію
Пісоцька О.В. (Харків)
16:45 – 17:00
Хвороба малих судин головного мозку.
Що нам відомо?
Міщенко В.М. (Харків)
17:00 – 17:15
Фіброміалгія: життя з хронічним болем.
Як допомогти?
Насонова Т.І. (Київ)
17:15 – 17:30
Синдром помірних когнітивних розладів і шляхи його фармакологічної корекції
Бурчинський С.Г. (Київ)
17:30 – 18:00
Закриття симпозіуму
Генеральні партнери
Технічна допомога:
email:
support@vizitservice.com

Viber спільнота психіатрів України
https://cutt.ly/psychiatrists-of-Ukraine

ПП "Візит-Сервіс"
+38 067 503 83 13