Доповідачі
Українська
Русская
Програма
П'ятниця, 14 травня
12:00 – 12:10
12:00 – 12:10
Вступне слово
професор О.Г. Котенко
12:10 – 12:30
12:10 – 12:30
Роздуми хірурга, вченого, керівника
член-кор. НАН, АМН України, професор В.Ф. Саєнко
12:30 – 12:50
12:30 – 12:50
Розвиток хірургії постгастрорезекційного та метаболічного синдрома в Україні
професор Л.С. Бєлянський
12:50 – 13:10
12:50 – 13:10
Езофагопластика при післяопікових рубцевих стриктурах стравоходу
академік РАМН, професор Б.Б. Баймаханов
13:10 – 13:30
13:10 – 13:30
Інноваційні технології в баріатричній хірургії
професор І.М. Тодуров
13:30 – 13:50
13:30 – 13:50
Кардіохірургія і трансплантація серця
член-кор. АМН України, професор Б.М. Тодуров
13:50 – 14:10
13:50 – 14:10
Патогенетичні підходи в лікуванні вроджених судинних мальформацій кінцівок та тазу
професор Л.М. Чернуха
14:10 – 14:30
14:10 – 14:30
Трансплантація печінки від живого родинного донора в Україні
професор О.Г. Котенко
14:30 – 14:40
14:30 – 14:40
Заключне слово
член-кор. НАН, АМН України, професор В.Ф. Саєнко
Программа
Пятница, 14 мая
12:00 – 12:10
12:00 – 12:10
Вступительное слово
профессор О.Г. Котенко
12:10 – 12:30
12:10 – 12:30
Размышления хирурга, ученого, руководителя
член-корр. НАН, АМН Украины, профессор В.Ф. Саенко
12:30 – 12:50
12:30 – 12:50
Развитие хирургии постгастрорезекционного и метаболического синдрома в Украине
профессор Л.С. Белянский
12:50 – 13:10
12:50 – 13:10
Эзофагопластика при послеожоговых рубцовых структурах пищевода
академик РАМН, профессор Б.Б. Баймаханов
13:10 – 13:30
13:10 – 13:30
Инновационные технологии в бариатрической хирургии
профессор И.М. Тодуров
13:30 – 13:50
13:30 – 13:50
Кардиохирургия и трансплантация сердца
член-корр. АМН Украины, профессор Б.М. Тодуров
13:50 – 14:10
13:50 – 14:10
Патогенетические подходы в лечении врожденных сосудистых мальформаций конечностей и таза
профессор Л.М. Чернуха
14:10 – 14:30
14:10 – 14:30
Трансплантация печени от живого родственного донора в Украине
профессор О.Г. Котенко
14:30 – 14:40
14:30 – 14:40
Заключительное слово
член-корр. НАН, АМН Украини, профессор В.Ф. Саенко
Реєстрацію зачинено